• امروز: 1402/09/13
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/12

مدیر حوزه ریاست

نام :  فرامرز هادی زاده

                         

سمت : سرپرست مدیریت  حوزه ریاست

 

شماره تماس : 33323749

 

ایمیل سازمانی : 

mod.hriasat@jkgc.ir