• امروز: 1398/06/27
  • آخرین بروزرسانی: 1398/06/26

افتتاح پروژه آبیاری کم فشار روستاهای سیویر وگرمابسرا املش به مناسب هفته دولت

افتتاح پروژه آبیاری کم فشار روستاهای سیویر وگرمابسرا املش به مناسب هفته دولت

به مناسب هفته دولت  پروژه آبیاری کم فشار در روستاهای سیویر وگرمابسرا املش افتتاح شد.

 ادامه مطلب

اجرای پروژه بهبود تغذیه دام سنگین در شهرستان املش

اجرای پروژه بهبود تغذیه دام سنگین در شهرستان املش

اجرای پروژه بهبود تغذیه دام سنگین در شهرستان املش

 ادامه مطلب

حفظ و ارتقای امنیت غذایی مهم ترین راهبرد مدیریت در حوزه پدافند غیر عامل

حفظ و ارتقای امنیت غذایی مهم ترین راهبرد مدیریت در حوزه پدافند غیر عامل

حفظ و ارتقای امنیت غذایی مهم ترین راهبرد مدیریت در حوزه پدافند غیر عامل

 ادامه مطلب

اولین برداشت مکانیزه  خوشه های طلایی برنج در شهرستان املش

اولین برداشت مکانیزه  خوشه های طلایی برنج در شهرستان املش

اولین برداشت مکانیزه  خوشه های طلایی برنج در شهرستان املش

 ادامه مطلب

انجام پایش آفات درختان میوه یکی از راهکارهای اساسی مبارزه وکنترل آفات می باشد

انجام پایش آفات درختان میوه یکی از راهکارهای اساسی مبارزه وکنترل آفات می باشد

انجام پایش آفات درختان میوه یکی از راهکارهای اساسی مبارزه وکنترل آفات می باشد

 ادامه مطلب