• امروز: 1398/04/29
  • آخرین بروزرسانی: 1398/04/29

برگزاری جلسه ستاد توسعه گلخانه های شهرستان لاهیجان

برگزاری جلسه ستاد توسعه گلخانه های شهرستان لاهیجان

اولین جلسه ستاد توسعه گلخانه های شهرستان لاهیجان برگزار گردید.

 ادامه مطلب

اولین جشنواره ملی چای کشور در شهرستان لاهیجان

اولین جشنواره ملی چای کشور در شهرستان لاهیجان

برگزاری اولین جشنواره ملی چای در پایتخت چای کشور

 ادامه مطلب

ارائه و انتقال مطالب و داده های علمی به کشاورزان و کارشناسان پهنه ها در شهرستان لاهیجان

ارائه و انتقال مطالب و داده های علمی به کشاورزان و کارشناسان پهنه ها در شهرستان لاهیجان

ارائه و انتقال مطالب و داده های علمی به کشاورزان و کارشناسان پهنه ها در شهرستان لاهیجان

 ادامه مطلب

برگزاری کلاس آموزشی پرورش قارچ خوراکی دکمه‌ای

برگزاری کلاس آموزشی پرورش قارچ خوراکی دکمه‌ای

برگزاری کلاس آموزشی پرورش قارچ خوراکی دکمه‌ای

 ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آثار سوء مصرف مواد مخدر

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آثار سوء مصرف مواد مخدر

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آثار سوء مصرف مواد مخدر

 ادامه مطلب

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مجتمع کشت و صنعت توم بیجار شهرستان لاهیجان

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مجتمع کشت و صنعت توم بیجار شهرستان لاهیجان

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مجتمع کشت و صنعت توم بیجار شهرستان لاهیجان

 ادامه مطلب

بررسی امور باقیمانده زمین های کشاورزی در شهرستان لاهیجان

بررسی امور باقیمانده زمین های کشاورزی در شهرستان لاهیجان

بررسی امور باقیمانده زمین های کشاورزی در شهرستان لاهیجان

 ادامه مطلب

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با آفات و بیماری های برنج با محوریت مبارزه بیولوژیک

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با آفات و بیماری های برنج با محوریت مبارزه بیولوژیک

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با آفات و بیماری های برنج با محوریت مبارزه بیولوژیک

 ادامه مطلب

آب گرفتگی بخشی از اراضی شالیزاری روستای میان چاف شهرستان لاهیجان

آب گرفتگی بخشی از اراضی شالیزاری روستای میان چاف شهرستان لاهیجان

آب گرفتگی بخشی از اراضی شالیزاری روستای میان چاف شهرستان لاهیجان

 ادامه مطلب