• امروز: 1398/03/06
  • آخرین بروزرسانی: 1398/03/05

بررسی مشکلات امور عشایر شهرستان شفت

بررسی مشکلات امور عشایر شهرستان شفت

بررسی مشکلات امور عشایر شهرستان شفت

 ادامه مطلب

برداشت گل محمدی در شهرستان شفت آغاز شد

برداشت گل محمدی در شهرستان شفت آغاز شد

باغداران شفتی کار برداشت گل محمدی را از باغ‌های خود آغاز کردند.

 ادامه مطلب

برداشت توت فرنگی در باغات شهرستان شفت

برداشت توت فرنگی در باغات شهرستان شفت

برداشت توت فرنگی در باغات شهرستان شفت

 ادامه مطلب

اولین کشت مکانیزه در شهرستان شفت

اولین کشت مکانیزه در شهرستان شفت

اولین کشت مکانیزه در شهرستان شفت

 ادامه مطلب

بازدید کارشناسان دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی از توانمندی های رسانه ای شهرستان شفت

بازدید کارشناسان دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی از توانمندی های رسانه ای شهرستان شفت

مهندس جدی نیا؛ مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: در دومین روز سفر کارشناسان دفتر دانش و رسانه های ترویجی ستاد وزارت به استان گیلان، به منظور ارزیابی و نظارت بر فعالیت های مراکز جهاد کشاورزی در راستای مدیریت دانش و انتقال یافته های تحقیقاتی به بهره برداران و نیز اقدامات رسانه ای آموزشی و ترویجی از مرکز جهاد کشاورزی جیرده شهرستان شفت در تاریخ97/12/19 بازدید نمودند

 ادامه مطلب