• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24
مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار برنج در شهرستان آستانه اشرفیه

مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار برنج در شهرستان آستانه اشرفیه

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه ضمن بازدید از انسکتاریم تولید زنبور تریکوگراما در این شهرستان از آغاز مبارزه بیولوژیک علیه آفت ساقه خوار برنج از چند روز آینده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، مهرداد محمدی گفت :کاهش مصرف سموم شیمیایی ، حفاظت از محیط زیست و کاهش هزینه های تولیدی از مهم ترین مزایای اجرای طرح مبارزه بیولوژیکی بر علیه کرم ساقه خوار برنج است.

وی ادامه داد: زنبور تریکو گراما برای یافتن تخم میزبان در مزرعه پروازهای کوتاهی انجام می دهد و  با ایجاد سوراخ در پوسته  تخم آفت یک الی دو عدد تخم داخل آن می گذارد و پس از 8 تا 12 روز در دمای 25 الی 28 درجه سانتی گراد زنبور از داخل تخم خارج می شود و هر زنبور ماده در حدود 40 تا 70 تخم میزبان (آفت) را پارازیت و آلوده می کند.

 محمدی با اشاره به فعالیت یک واحد تولید انسکتاریوم برای تولید زنبور تریکوگراما در شهرستان آستانه اشرفیه گفت: در سال گذشته مبارزه با کرم ساقه خوار برنج در سطح  ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیکاری به صورت استفاده از تریکوکارت بوده که در ۴ مرحله توزیع و درسطح مزارع انجام شد.