• امروز: 1400/02/23
  • آخرین بروزرسانی: 1400/02/22
رونق نوغانداری باتوزیع رایگان نهال توت اصلاح شده در املش

رونق نوغانداری باتوزیع رایگان نهال توت اصلاح شده در املش

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش گفت: با باتوزیع رایگان نهال توت اصلاح شده نوغانداری رونق پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس صفری با بیان اینکه  ۵ هزار اصله نهال توت رایگان برای توسعه پرورش کرم ابریشم بین نوغانداران شهرستان توزیع شد افزود:پرورش کرم ابریشم دراین شهرستان دارای قدمت طولانی بوده وبامزیت مدت زمان کوتاه پرورش کرم ابریشم وقیمت مناسب فروش پیله،مدیریت توسعه کشاورزی پایدارواقتصادمقاومتی،امکان بکارگیری بخش غیرفعال جامعه روستایی رافراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه پرورش نوغان بعنوان شغل مکمل برای خانوارها،اشتغالزایی مولد را بهمراه داشته وسبب توسعه پایدارکشاورزی میشود ادامه داد:نوغانداری پتانسیل خوبی برای اشتغالزایی ودرآمدزایی بهره برداران درشهرستان میباشد وابریشم بعنوان ماده خام برای تولیدفرشهای دستبافت بویژه فرشهای ابریشمی بکارمیرود.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش ازمهمترین دلایل پرورش کرم ابریشم را فراهم نمودن زمینه های اشتغال دربخش صنایع دستی، قرارگرفتن پرورش کرم ابریشم درزمره مشاغل خانگی عنوان کرد و اظهار داشت:حمایت ازنوغانداروتولید نهال توت اصلاح شده یکی ازسیاستهای جهادکشاورزی است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان