• امروز: 1399/10/29
  • آخرین بروزرسانی: 1399/10/29
صدور بیش از 160 مورد مجوز مشاغل خانگی در املش

صدور بیش از 160 مورد مجوز مشاغل خانگی در املش

مدیرجهادکشاورزی املش ازاعلام آمادگی مدیریت برای حمایت ازطرحهای اشتغالزا جهت صدورمجوزمشاغل خانگی خبرداد

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس صفری با اشاره به اینکه تسهیل وتسریع درفرآیندصدورمجوزهای مشاغل خانگی دردستورکارقراردارد افزود: شاغل خانگی فرصتی برای استفاده ازظرفیت تک تک اعضاء خانواربمنظورکمک به تامین معیشت،افزایش درآمد،رفع نیازبه بنگاههای اقتصادی بزرگتروبهره وری بیشترازامکانات وظرفیت منازل مسکونی است.

مدیرجهادکشاورزی املش تصریح کرد:مشاغل خانگی امروزبعنوان راهکاری برای افزایش تولیدورسیدن به توسعه پایدارمیباشد.

 وی با بیان اینکه بدون شک توسعه وحمایت بیش ازپیش مسوولان ازمشاغل خانگی وکسب وکارکوچک باعث کاهش نرخ بیکاری وافزایش تولیددرشهرستان میشودوتوسعه اقتصادی رابهمراه خواهدداشت ادامه داد: درسال۹۹_۹۸ بیش از۱۶۷ مورد درزمینه های پرورش مرغ بومی، گوسفند، اردک، گل وگیاه، گاوشیری،سبزی وصیفی،زنبورعسل،عمل آوری ترشیجات، تولیدقارچ، بوقلمون، تولیدنهال، بسته بندی چای وگیاهان دارویی مجوزمشاغل خانگی صادرشده است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان