• امروز: 1399/10/29
  • آخرین بروزرسانی: 1399/10/29
مبارزه و کنترل مگس میوه زیتون در سطح شهرستان رودبار

مبارزه و کنترل مگس میوه زیتون در سطح شهرستان رودبار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار گفت: این‌گونه از آفات مهم درختان زیتون بوده  که در سه استان قزوین ، زنجان و گیلان خسارت اقتصادی وارد می‌نماید .شهرستان رودبار به دلیل شرایط آب و هوایی بهترین منطقه برای فعالیت این آفت است و همه‌ساله بیشترین آمار شکار مگس زیتون در این منطقه مشاهده می‌شود .
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس ابراهیمی همچنین دراین‌باره ادامه داد:  در سال با توجه به شرایط آب و هوایی و ارقام زیتون این آفت می‌تواند تا 5 نسل داشته باشدکه عمده خسارت آن در اواخر تابستان و اوایل پاییز روی می‌دهد که هم‌زمان با مرحله  رشد  و رسیدن میوه زیتون  است .
وی افزود: تخم‌گذاری توسط حشره ماده در زیرپوست میوه انجاممی شو دو هر ماده قادر است  بین 150-100 تخم به‌صورت پراکنده روی میوه‌های مختلف زیتون بگذارد ،تخم‌ها بسته به شرایط جوی بعد از 20-3 روز بعد تاریخ شده و  تبدیل به لارو می‌شود این لاروهای خارج‌شده به مدت 15-10 روز از گوشت میوه تغذیه می‌کنند و درنهایت ریزش میوه را موجب می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار در ادامه با اشاره به اینکه این آفت در سطح 1800 هکتار با  به‌کارگیری   6  کارشناس شبکه مراقبت  و احداث  15 ایستگاه پیش‌آگاهی  در بخش خصوصی و 1 ایستگاه در بخش دولتی در حال ردیابی است بیان داشت:  با تعیین بیولوژی آفت  ،زمان شروع  و نحوه  مبارزه با آفت از طریق بررسی میوه در نقاط کانون آلودگی شهرستان  اعلام می‌شود .  
وی افزود: رعایت بهداشت باغ و حذف علف‌های هرز ، مدیریت باغ ازنظر تغذیه و آبیاری  -نصب کار زرد چسبنده و تله‌های پروتئینی از راهه‌ای کنترل این آفت  است .البته در صورت بالا بودن جمعیت آفت و با مشورت کارشناسان  طعمه پاشی لکه‌ای درختان با محلول جلب‌کننده  نیز توصیه می‌گردد .

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان