• امروز: 1399/10/29
  • آخرین بروزرسانی: 1399/10/29
گیلان دومین تولید کننده کیوی کشور

گیلان دومین تولید کننده کیوی کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از پایان برداشت کیوی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس الماسی با بیان اینکه برداشت کیوی در گیلان به پایان رسیده افزود: بیش از 180 هزار تن محصول کیوی از شش هزار و هفت هکتار از باغات کیوی برداشت شد.

وی با اشاره به اینکه تالش، رودسر، آستارا، آستانه اشرفیه و رشت  با 7250 بهره بردار عمده شهرستان های تولید کننده کیوی در گیلان است ادامه داد: ارزش اقتصادی کیوی برداشت شده بیش از 14 هزار میلیارد  برآورد  و میزان برداشت نسبت به سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد محصول کیوی استان صادر می شود، اظهار داشت: کیوی تولید شده گیلان به کشورهای آذربایجان، روسیه، گرجستان ، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.

قابل ذکر است برداشت محصول کیوی از باغهای گیلان از آبان آغاز می شود و ارقام عمده کیوی تولیدی در استان هایوارد، گلد و رد است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان