• امروز: 1399/10/29
  • آخرین بروزرسانی: 1399/10/29
آغاز شخم زمستانه در گیلان

آغاز شخم زمستانه در گیلان

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شخم زمستانه در استان آغاز و ۶۵ درصد مزارع استان شرایط انجام شخم زمستانه را دارند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس اکبرزاده با بیان اینکه  شخم زمستانه اولین عملیات در فصل کشت و کار و زراعت برنج است افزود:شخم زمستانه فواید بسیار زیادی همچون ایجاد شرایط مطلوب  برای مزرعه و گیاه در فصل زراعی، امکان بکارگیری کودهای فسفاته و پتاسه را برای همه کشاورزان در سراسر فصل کشت و کار برنج فراهم می‌کند، همچنین شخم زمستانه در فصل بیکاری ماشین آلات و نیروی انسانی است که باعث می‌شود هزینه آن نسبت به هزینه انجام این عملیات در فصل زراعی کمتر شود.

وی تصریح کرد: اگر کشاورزان با انجام شخم زمستانه پاک‌تراشی حاشیه مزارع را داشته باشند این امر در کاهش جمعیت زمستان‌گذران آفت و کرم‌ها بسیار تاثیرگذار است؛ البته انجام شخم زمستانه را بیشتر در اراضی دارای آب سطحی توصیه می ‌کنیم.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: مزرعه باید شرایطی داشته باشد که پس از انجام شخم زمستانه آب را درون خود نگه دارد مزارعی که به شدت و سریع خشک می‌شوند برای انجام شخم زمستانه مناسب نیستند و شخم زمستانه در این مزارع را توصیه نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: در استان گیلان 65 درصد اراضی و مزارع شرایط انجام شخم زمستانه را دارند در این راستا از همه کشاورزان درخواست می‌کنیم تا با توجه به مزایا و فواید مذکور برای شخم زمستانه نسبت به انجام آن در اراضی و مزارع خود اقدام کنند.

 

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان