• امروز: 1399/09/07
  • آخرین بروزرسانی: 1399/09/03
انجام 67 درصدعملیات زراعی تولید برنج گیلان به صورت مکانیزه

انجام 67 درصدعملیات زراعی تولید برنج گیلان به صورت مکانیزه

مدیراداره فناوری مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: مکانیزاسیون مهمترین عامل ارتقای بهره وری تولید برنج در گیلان است

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس کامیاب با اشاره به اینکه در راستای حمایت های خوبی که در توسعه مکانیزاسیون برنج جهت ارتقای درجه نفوذ ماشین در تولید این محصول استرتژیک صورت گرفته افزود:  بیش از67 درصد عملیات زراعی تولید برنج استان بصورت مکانیزه و با استفاده از ماشینهای اختصاصی برنجکاری انجام میگیرد.

وی با بیان اینکه در سال زراعی 99-98 علاوه بر استفاده از تیلر ها و تراکتور های شالیزاری برای آماده سازی به موقع و صد درصدی مزارع، بیش از 160000هکتار از اراضی برنجکاری بصورت مکانیزه با استفاده از ماشینهای نشا کار برنج کشت و حدود 173000هکتار نیز با کمباینهای مخصوص برنج برداشت شده ادامه داد: با استفاده از تکنولوژی وجین کن موتوری شالیزار که در سالهای اخیر برای مبارزه مکانیکی با علفهای هرز به بهره برداران معرفی شده، موفق به انجام عملیات وجین مکانیزه در سطحی بالغ بر 5250 هکتار انجام شده است.

مدیر اداره فناوری مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان خاطر نشان کرد: استفاده از ماشین در تولید برنج ضمن کاهش سختی انجام کار، موجب ارتقاء بهره وری تولید و ایجاد جذابیت در قشر جوان روستایی برای تولید محصول برنج به روش مکانیزه شده است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان