• امروز: 1399/08/09
  • آخرین بروزرسانی: 1399/08/07
برگزاری  روز انتقال یافته های نوین  زیتون در رودبار

برگزاری روز انتقال یافته های نوین زیتون در رودبار

روز انتقال یافته های نوین  زیتون در ایستگاه تحقیقات زیتون  شهرستان رودبار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ در روز انتقال یافته های زیتون مهندس منشی زاده مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: روز انتقال یافته های زیتون به عنوان یکی از روش های ترویجی موثر، در راستای تحقق مدیریت دانش طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و یاوران تولید درشهرستان رودبار اجرا شد.

وی افزود: این برنامه با حضور محققین، کارشناسان، مروجین و باغداران زیتون به منظور انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی نوین، همچنین تبادل دانش، اطلاعات و تجارب زیتونکاران منطقه، مروجین پهنه و کارشناسان، پیرامون هرس و جوانسازی درختان زیتون در جهت رسیدن به اهداف افزایش عملکرد و نیز کاهش آفات و بیماریها و کاهش هزینه نگداری و  برداشت، بوده است .

 روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان