• امروز: 1399/08/09
  • آخرین بروزرسانی: 1399/08/07

برگزاری اولین نشست کارگروه یاوران تولید در شهرستان لاهیجان

اولین جلسه کارگروه یاوران تولید در محل دفتر کار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان با حضور مدیر جهاد کشاورزی ،  محققین معین مراکز تحقیقات و مسئولین مراکز ،  ادارات و واحدهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ در این جلسه  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان با اشاره به اهمیت انتقال دانش روز به کشاورزان در سال جهش تولید گفت : آگاهی از اصول فنی و شیوه های نوین در مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی و باور این امر مهم توسط کشاورزان گامی کارا در راه رسیدن به افزایش تولید است.
وی افزود: هدف نهایی بخش تحقیقات و بخش اجرا ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات است و اینگونه نشست های علمی در این زمینه بسیار پر بار خواهد بود.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان