• امروز: 1399/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1399/04/24

کارگاه آموزشی"ترویج حفاظت و ساماندهی اراضی کشاورزی" برگزار شد

کارگاه آموزشی "ترویج حفاظت و ساماندهی اراضی کشاورزی " با حضور مدیر امور اراضی و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و روسای مراکز جهاد کشاورزی دهستان و بخش های(63 مرکز) شهرستان های استان گیلان در مورخه 11 آبانماه سال 98 در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس منشی­ زاده در این باره گفت: نظر به اهیمت فعالیت های مربوط  به امور اراضی و با توجه به وظایف و ماموریت های محوله به مراکز جهاد کشاورزی درخصوص حفظ اراضی کشاورزی این کارگاه برگزار شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی با برشمردن اهداف این کارگاه آموزشی ادامه داد: همه روسای مراکز بایستی با قوانین و مقررات امور اراضی به ویژه تغییر کاربری اراضی، آگاهی داشته و در بازدیدها و تهیه گزارشات مدنظر قرار داده و استفاده کنیم.

مهندس منشی زاده با تاکید بر اینکه مروجین پهنه باید حساسیت لازم برای حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز را داشته باشند  اضافه کرد: به جهت آشنایی بیشتر با قوانین و کسب اطلاعات بیشتر از مباحث امور اراضی، کارگاه های آموزشی را بصورت منطقه ای در سراسر استان برنامه ریزی کرده ایم.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان