• امروز: 1399/03/15
  • آخرین بروزرسانی: 1399/03/14
اقدامات مشترک مدیریت ترویج و معاونت بهبود تولیدات گیاهی در توسعه کشت کلزا

اقدامات مشترک مدیریت ترویج و معاونت بهبود تولیدات گیاهی در توسعه کشت کلزا

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با همکاری­ معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 1000نسخه پوستر ترویجی با موضوع" کشت کلزا " جهت ترغیب کشاورزان به کشت این محصول را تهیه و در حوزه مراکز جهاد کشاورزی 10 شهرستان که دارای سطوح ابلاغی کشت هستند توزیع کرد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: با ترویج و توسعه کشت کلزا در استان گیلان، در کاهش وابستگی کشور به واردات روغن خوراکی نقش خواهیم داشت.

مهندس منشی زاده گفت: از مزایای کشت دانه روغنی کلزا می توان به افزایش درآمد کشاوزان در واحد سطح، کاهش جمعیت آفات و بیماری ­ها و علف های هرز، افزایش مواد آلی و ارتقاء حاصلخیزی خاک، بهبود ساختمان خاک و دانه بندی آن و کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی همچنین استفاده از مزارع کلزا برای تولید عسل و استفاده از کنجاله کلزا برای تغذیه دام است اشاره کرد.

وی افزود: از همکاران اداره آموزش و ترویج و مراکز جهاد کشاورزی انتظار داریم این پوستر ترویجی را با هدف تاثیرگزاری در ترغیب و تشویق کشاورزان به کشت کلزا به روش­ های مختلف از جمله مراجعه حضوری به مرکز یا حضور درعرصه و مزرعه، آموزش گروهی و انفرادی و نصب در اماکن عمومی و... توزیع کنند. 98/7/17

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان

همراه ما در پیام رسان سروش باشید          https://sapp.ir/j