• امروز: 1398/09/22
  • آخرین بروزرسانی: 1398/09/21
اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات کشاورزی

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات کشاورزی