• امروز: 1398/11/06
  • آخرین بروزرسانی: 1398/11/06
تشکیل کارگاه آموزشی

تشکیل کارگاه آموزشی"هم اندیشی و انتقال دانش فنی کشت کلزا "در استان  گیلان

کارگاه آموزشی"هم اندیشی و انتقال دانش فنی کشت کلزا "در استان  گیلان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ کارگاه آموزشی یک روزه " هم اندیشی و انتقال دانش فنی کشت کلزا "  با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به همراه محققین مرتبط، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، محققین موسسه تحقیقات برنج کشور، مدیران، روسا، کارشناسان زراعت، حفظ نباتات و  آموزش و ترویج ستادی و شهرستانی، و مروجین مسئول پهنه های تولیدی حوزه مراکز جهاد کشاورزی 10 شهرستان منتخب برای کشت دانه روغنی کلزای در سطح استان در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برکزار شد.

 مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گفت:  این کارگاه، در راستای تحقق برنامه های مدیریت دانش و اهمیت کشت دانه روغنی کلزا در سطح استان با همکاری همه بخش های اجرایی، تحقیقاتی و ترویجی با هدف رسیدن به امنیت غذایی در تولید روغن خوراکی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان و 2 نفر از محققین مرتبط از مراکز تحقیقاتی جهت آموزش، هم اندیشی و ارائه توصیه های لازم به همکاران شرکت کننده در همایش  بوده است.

 

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان

همراه ما در پیام رسان سروش باشید          https://sapp.ir/jkgcrasht