• امروز: 1398/09/23
  • آخرین بروزرسانی: 1398/09/21
‌برگزاری اولین گردهمایی ملی هم اندیشی و برنامه ریزی تخصصی برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار در استان گیلان

‌برگزاری اولین گردهمایی ملی هم اندیشی و برنامه ریزی تخصصی برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار در استان گیلان

گردهمایی ملی هم اندیشی و برنامه ریزی تخصصی برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار  25 تیرماه سالجاری در معاونت آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی رشت برگزار گردید.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: در این گردهمایی روسای ادارات ترویج از سراسر  کشور، روسای گروه های تخصصی از دفتر ترویج دانش و فنآوری کشاورزی، مدیران هماهنگی ترویج کشاورزی منطقه سه کشور  و کارشناسان منتخب سایت های ملی فعال حضور داشتند.

مهندس منشی زاده گفت: هدف از تشکیل این گردهمایی، معرفی رئوس سیاست ها و برنامه های دفتر ترویج  دانش و فنآوری کشاورزی با اولویت ارائه و تبیین فرآیند محتوایی برنامه های جامع ترویج و آموزش طرح ارتقای سلامت 8 محصول در فاز اول و 13 محصول در فاز دوم مصوب شورای عالی امنیت و سلامت غذا، سایت های جامع ترویجی، تولید محصولات گواهی شده سالم و ارگانیک بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی با رویکرد  IPM/FF ، بررسی اجرای سیاست های جامع ترویجی با رویکرد مدیریت مشارکتی(IPCM) ،هم اندیشی درخصوص راهنمای اقدام برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه پهنه های تولیدی بود. 98/4/27

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان
همراه ما در پیام رسان سروش باشید           https://sapp.ir/jkgcrasht.ir