• امروز: 1398/05/30
  • آخرین بروزرسانی: 1398/05/30
اولین جلسه مشترک  آموزش  زنان روستایی  با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تشکیل شد

اولین جلسه مشترک  آموزش  زنان روستایی  با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تشکیل شد

اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی آموزش زنان روستایی در سال جاری در روز یک شنبه مورخه 98/2/23 با حضور سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، کارشناس مسئول واحد امور زنان روستایی، معاونین آموزشی و رئیس اداره آموزش بهره برداران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در دفتر مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی تشکیل شد.

مهندس منشی ­زاده؛ سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، بیان داشت: ترویج به عنوان نهادی تاثیرگذار، رسالت ارتقای دانش و توانمندسازی بهره برداران اعم از مردان و زنان روستایی کشاورز را عهده دار است. توانمندسازی در مسیری که به تغییر بینش و مهارت حرفه ای آنان و در نهایت بهره وری و افزایش درآمد را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان در تلاش است تا با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ترویجی برای زنان روستایی جهت افزایش آگاهی، مهارتی و حرفه ای زنان روستایی در جریان تولید و تبدیل محصولات و فرآورده های زراعی، باغی و دامی و سایر تولیدات روستایی،  فرصت های اشتغالزایی برای زنان روستایی را تحقق و عملی نماید.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اذعان داشت، در این نشست مصوب گردید: مخاطبین گروه های آموزشی،کارآفرینان زن، تسهیلگران، اعضای صندوق اعتبارات خرد و زنان فعال در بخش کشاورزی باشند  و جهت نظارت بر حسن اجرای این دوره ها، کارشناسان مرتبط از ترویج ستادی و شهرستانی در تاریخ های از قبل تعیین شده در 10 شهرستان  از دوره های مذکور بازدید بعمل آورند.

مهندس منشی زاده همچنین از برگزاری دوره آموزشی حسابداری و  بیمه محصولات کشاورزی برای اعضای صندوق اعتبارات خرد و تسهیل گران زن روستایی در اواخر خرداد ماه سال جاری در محل معاونت آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خبر داد. ۹۸/۲/۲۵

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان

همراه ما در پیام رسان سروش باشید                        https://sapp.ir/jkgcrasht.