• امروز: 1398/04/29
  • آخرین بروزرسانی: 1398/04/28
آغاز برداشت فندق در تالش

آغاز برداشت فندق در تالش

برداشت فندق در سطح 140 هکتار از باغات بارور شهرستان تالش توسط 320 نفر بهر بردارآغاز شد و بیش بینی می شود که مقدار 154 تن در سال جاری تولید گردد.
لازم به توضیح است که استان گیلان با مساحت 18681 هکتار سطح زیر کشت فندق و تولید 18581 تن مقام اول تولید در کشور را داراست.
  97/5/29
 روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان