• امروز: 1398/12/04
  • آخرین بروزرسانی: 1398/12/04
لیست متقاضیان اراضی فسخ قرار داد شده

لیست متقاضیان اراضی فسخ قرار داد شده

توجه :

1- متقاضیان جایگزینی اراضی ملی و دولتی ، با اراضی فسق قرارداد شده ، می توانند از طریق لیست اسامی پیوست تقاضای خود را به مدیریت امور اراضی استان ارایه نمایند.

2- متقاضیان می بایست از طریق شرکت در مزایده جهت دریافت زمین اقدام نمایند .

 

لیست متقاضیان اراضی فسق قرارداد شده

 

ردیف

استان

شهرستان

نوع طرح

مساحت

(هکتار)

مبلغ تقویم و ارزیابی (ریال)

 

1

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

56/500/000

2

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

430/000/000

3

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

100/000/000

4

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

200/000/000

5

گیلان

آستارا

گردشگری

1/5

1/812/410/000

6

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

صفر

7

گیلان

رشت

گیاهان دارویی

3/1312

صفر

8

گیلان

رودبار

زیتونکاری

60

صفر

9

گیلان

شفت

پاسگاه انتظامی

0/3

صفر

10

گیلان

شفت

گاوداری شیری

0/6

صفر

11

گیلان

تالش

آسایشگاه معلولین

0/5

صفر

12

گیلان

تالش

جایگاه پمپ بنزین

0/3

صفر

13

گیلان

رضوانشهر

پرورش ماهی گرم آبی

2/2

صفر

14

گیلان

انزلی

پره صیادی

0/2

10/000/000

15

گیلان

رودبار

زیتونکاری

45

صفر

16

گیلان

رودبار

زیتونکاری

30

صفر

17

گیلان

رودبار

کارخانه آسفالت

3/5

صفر

18

گیلان

تالش

کارگاه تیرچه  بلوک

1

1/160/000/000

19

گیلان

شفت

گاوداری شیری

0/3

صفر

20

گیلان

رشت

احداث پارکینگ

1/32

2/600/000/000

21

گیلان

رشت

مرغ تخمگذار

1/76

صفر

22

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

159/750/000

23

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

62/000/000

24

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

47/000/000

25

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

850/000/000

26

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

220/000/000

27

گیلان

صومعه سرا

گلخانه

0/4

210/000/000