• امروز: 1401/04/09
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

نام و نام خانوادگی  :  شهره مستحسن

 

سمت  :  سرپرست اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

 

شماره  تماس  : 

 

ایمیل  سازمانی :