• امروز: 1402/07/06
  • آخرین بروزرسانی: 1402/07/04

مدیر تالش

نام : سعدالله نقدی شکر دشت

 

سمت : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تالش

 

شماره تماس : 44226364 - 44239205

 

ایمیل سازمانی : 

mod.talesh@jkgc.ir