• امروز: 1399/05/21
  • آخرین بروزرسانی: 1399/05/21
محدوده محل فعالیتاتحادیه مرکزینوع تشکلنام تشکلآدرسفکستلفن ثابتنام و نام خانوادگی نماینده
گیلاناتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دامداران ایران اتحادیهاتحادیه دامدارن گیلانرشت - میدان جانباران - کمربندی خرمشهر - جنب آهن آلات ملی کد پستی :41799657783384419633833773مدیرعامل اتحادیه دامدارن
آستارااتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران آستاراآستارا - عباس آباد - انتهای کوی آزادگان - ص پ 11944391544802025ثروت پولادرنگ
آستانه اشرفیهاتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران آستانهآستانه - کیلومتر یک جاده کیاشهر- سمت چپ -تعاونی دامداران آستانه4213712642124668فرشید داودی
املشاتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران املشاملش - چهار راه حاجی اباد -ص پ 1164447154272405042720050احسان خبازکار
بندر انزلیاتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران انزلیانزلی - پشت اداره دامزشکی -آقای نظر زاده
تالشاتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران تالشتالش - انتهای تالش به آستارا - قریه تی تک - انبار چند منظوره دامداران44222480زاهد انگوت
رشتاتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران رشترشت - میدان جانبازان - کمربندی خرمشهر - جنب آهن آلات ملی33845440حسین شهبازی
رضوان‌شهراتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران رضوانشهررضواشهر - بازارچه پونل - کوچه نیلوفر - سازمان تعاون روستایی رضوانشهر44637234مقصود یعقوبی
رودباراتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران رودباررودبار - انتهای رستم اباد - ماندآبان - شهر که کتبه34676052احمد آقایی
رودباراتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران فارابجیرنده - خیابان امام - جنب دکل ایرانسل - منزل اقای زارع34613671آقای زارع
رودسراتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران چابکسرچابکسر - خیابان امام خمینی - خیابان فرهنگ - پشت بانک صادراتیداله علیپور
رودسراتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران رحیم آبادرحیم آباد - بلوار این اله معصومی - جنب بانک ملی - کوچه خیام42774860بهمن قربانی
رودسراتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران رودسررودسر - کلاچای - روبروی سه راهی واجارگاه -میدان بارسابق4268604942683047صادق رستمی
سیاهکلاتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران سیاهکلسیاهکل - ابتدای جاده بیدرون42321458مریم رمضانی
شفتاتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران شفتشفت - شیخ محله - روبروی اداره ثبت احوال - انبار تعاونی دامداران شفت34782548منصور هشتجین
صومعه‌سرااتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران صومعه سراصومعه سرا - خیابان امام خمینی - روبروی بانک کشاورزی44321120فرزاد بیژنگ
فومناتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران فومنفومن - خیابان امام خمینی - روبروی پارک - جنب بانک تعاون3473505634731960عباس موران
لاهیجاناتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران لاهیجانلاهیجان - مدیان انتظام - پشت شهرداری - تعاونی دامداران لاهیجان4224088142211683احمدرضا قاسمی پژند
لنگروداتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران لنگرودلنگرود - لنگرود کلید بر - جنب کانال - ص پ 449514258008842580889اسمائیل اصغری
ماسالاتحادیه دامدارن گیلان شرکت تعاونیتعاونی دامداران ماسالماسال - خیابان ولیعصر - ابتدای جاده شاندرمن - روبروی سه راه بام سبز -44663019جلال نوروزی