• امروز: 1399/05/21
  • آخرین بروزرسانی: 1399/05/21
محدوده محل فعالیتنام تشکلآدرستلفن ثابتنام و نام خانوادگی نمایندهتلفن ثابت نماینده
آستارامروارید آستاراآستارا - کیلومتر 3 جاده آستارا به تالش1825540782سپیده حکمت44860782
بندر انزلیگیلان پاتنگبندرانزلی- کیلومتر 6 جاده انزلی به رشت- طالب آباد1813290257مهدی رفیعا44400260
رودسرتجارت رودسررودسر - خ شهدا - روبروی اوقاف01426224066-7یونس خشکبیجار44400260
رشتبوجارشهر صنعتی رشت- ورودی دوم - خ شهید انصاری01313382032-4فروغ مهماندوست44882032
رشتگیل آرد شادرشت - کیلومتر 5 جاده رشت به قزوین1316663222بابک نادیا33609717-33619429
رشتآذر گندمشهر صنعتی رشت-ورودی اول-خ تامین اجتماعی-جنب آتش نشانی1313383056الهام زیران پور33883916
رشتگیلان خوشهشهر صنعتی رشت- ورودی دوم - خ چمران01313384016-9داوود زیبا ساز33884015-17