• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28
شکایت

لطفاً اطلاعات خواسته شده را وارد نمائید و پس از وارد کردن متن شکایت خود بر روی دکمه ارسال شکایت کلیک نمائید. پس از ارسال شکایت کد رهگیری دریافت شده را جهت پیگیری های بعدی یادداشت نمائید.

توجه: وارد کردن نام، شماره همراه و متن شکایت الزامی می باشد.

شایان ذکر است شکایات شما مستقیما برای مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ارسال می گردد.


جهت پیگیری شکایت خود می بایست کد رهگیری که قبلاً دریافت نموده اید را وارد کنید و سپس بر روی دکمه پیگیری شکایت کلیک کنید.

  • وارد کردن نام الزامی است
  • وارد کردن کد ملی الزامی است
  • انتخاب کردن شهر الزامی است
  • وارد کردن شماره همراه الزامی است
  • وارد کردن آدرس ایمیل صحیح الزامی است
  • وارد کردن متن شکایت الزامی است
تصویر کارت ملی
  • بارگذاری تصویر کارت ملی الزامی است
فایل ضمیمه 1
فایل ضمیمه 2