ورود
نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را به خاطر بسپار:
ورود

اعضاء کمیته : رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، رئیس سازمان اقتصادی و دارایی ، نماینده استاندار ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری ، مدیر امور اراضی ، کارشناس صاحب نظر و معاون بهبود تولیدات دامی